(Vietnamese below)

Step 1: Visit the website and select the product to buy

Step 2: Click and the product you want to buy, the pop up display with the following options

If you want to continue shopping: Click on Continue shopping to add products to your cart

If you want to view cart to update product: Click view cart

If you would like to order and pay for this product please click: Order and Payment

Step 3: Select your billing account information

If you already have an account, please enter your username and email address into your account

If you do not have an account and want to register an account please fill out the personal information to continue to register account. Once you have an account you will easily track your orders

If you want to make a purchase without an account, continue like  a guest

Step 4: Fill out your information to receive your order, payment and shipping options for your order

Step 5: Review your order information, fill out an order and send an order

After receiving your order you will contact us by calling back to confirm your order and address.

Special thanks.

*******************************************************

Quý khách có thể dễ dàng đặt hàng ở website Joyendie.com qua các bước đặt hàng cơ bản.

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm

  • Gõ tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm
  • Hoặc tìm theo các danh mục hiển thị trên thanh Menu.

Bước 2: Đặt hàng

  • Kiểm tra thông tin sản phẩm, lựa chọn số lượng sản phẩm phù hợp trong mục “Number”.
  • Chọn “Add to my bag” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  • Chọn “Your Cart” để vào giỏ hàng, kiểm tra lại các sản phẩm đã chọn hoặc “Checkout” để thanh toán nhanh.
  • Khi vào giỏ hàng:
  • Để xoá sản phẩm chọn nút “Delete product”
  • Để tiếp tục mua hàng chọn “Continue Shopping”
  • Để thanh toán và kết thúc lượt mua hiện tại chọn “Pay”

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào mục “Customer information” và chọn cách thức thanh toán mong muốn trong mục “Payment method” sau đó nhấn “Complete Order” để hoàn tất đặt hàng.

Xin cảm ơn!

Top